A K C I J E

TRENUTNE AKCIJE

GINEKOLOŠKI I TRUDNIČKI PAKETI

6.600 dinara
Ginekološki pregled
Ultrazvučni pregled
Kolposkopija
PAPA test

5.200 dinara
Ginekološki pregled
Ultrazvučni pregled
PAPA test

 4.080 dinara
Ginekološki pregled
Ultrazvučni pregled

4.000 dinara
Pregled dojke
Ultrazvučni pregled dojke

3.450 dinara
Obstetrički pregled
CTG

 

 NOVO - DEČIJA PULMOLOGIJA

Astma, bronhitis, alrgije

 

SPECIJALISTIČKI ULTRAZVUČNI PREGLEDI

 6.000 dinara
Kolor dopler krvnih sudova vrata
Kolor dopler krvnih sudova noge

 8.000 dinara
Kolor dopler krvnih sudova vrata
Kolor dopler krvnih sudova noge
Ultrazvučni pregled štitne žlezde

10.000 dinara
Kolor dopler krvnih sudova vrata
Kolor dopler krvnih sudova noge
Ultrazvučni pregled štitne žlezde
Ultrazvučni pregled abdomena

8.000 dinara
Ultrazvučni pregled štitne žlezde
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled dojke

 10.000 dinara
Ultrazvučni pregled štitne žlezde
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled dojke
Plus jedan od pregleda:
ili Kolor dopler krvnih sudova vrata
ili Kolor dopler krvnih sudova noge

 12.000 dinara
Ultrazvučni pregled štitne žlezde
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled dojke
Kolor dopler krvnih sudova vrata
Kolor dopler krvnih sudova noge

4.000 dinara
Ultrazvučni pregled kukova kod dece
Нема коментара:

Постави коментар